HealingWat is Healing?

Een mens bestaat uit lichaam, geest en ziel en is daardoor een multi-dimensionaal wezen. Ons fysieke lichaam wordt gedragen door een energieveld, dat in zijn verschillende dimensies en energie frequenties alle informatie over ons lichaam, geest en ziel bevat. Voordat problemen zich lichamelijk of geestelijk manifesteren zijn ze al in het energieveld waar te nemen in de vorm van verstoringen en blokkades. Een healing zorgt ervoor dat je afscheid neemt van je blokkades en je voelt je weer als nieuw. 


Hoe ga ik te werk?

Een healing duurt gemiddeld ander half uur. Daarbij gebruik ik klanken, pendel, handen, olie en stenen en werk ik met behulp van gewone en buitenzintuiglijke waarneming.  


Wat levert Healing je op?

Tijdens de healing observeer ik welk effect de healing heeft op het energieveld en tegelijkertijd reguleer ik je eigen veld. Naarmate de healing vordert wordt het effect sterker. Je hersenen gaan over in alfa golven (8Hz), de zg healing toestand. Er wordt steeds meer energie aan het energiesysteem toegevoegd en tegen de tijd dat ik aan alle niveaus van het energiesysteem heb gewerkt en de healing afrond dan ben je in een diepe staat van ontspanning. Na de healing wordt geadviseerd nog een paar minuten te blijven liggen om het energieveld te laten stabiliseren en de healing te integreren. Gemiddeld werkt een healing zeker nog 24 tot 36 uur door en je voelt je gedurende deze tijd ‘anders’ dan gebruikelijk. De lange termijneffecten van een healing verschillen van geval tot geval. Vaak zijn meerdere sessies over een periode aan te bevelen.